Hvad er hypnose og psykologisk entertainment?

Hypnose og psykologisk entertainment. Kender du forskellen? Og har du i det hele taget styr på, hvad de to begreber betyder?

Stik imod hvad mange tror, er der en helt væsentlig forskel på hypnose og psykologisk entertainment. For at forstå forskellen, er vi dog nødt til først at se nærmere på de to begreber hver for sig, så vi ved, hvad der gemmer sig bag. Herefter kan vi sammenligne de to og finde frem til de ligheder og forskelle, der er.

Hvad er hypnose?

Hypnose er en særlig sindstilstand, hvor den hypnotiseredes bevidsthed er i en form for trance. Tilstanden sammenlignes af og til med en tilstand, der befinder sig mellem at sove og at være vågen. Det er imidlertid ikke helt korrekt, for selvom det udefra kan se afslappende ud, når en person bliver hypnotiseret, sker der på samme tid mange forskellige ting i personens bevidsthed – eller rettere, i personens ubevidsthed.

Hypnose bør nemlig snarere ses som en adgang til en persons ubevidsthed. Og hvor et menneske i fuld bevidsthed normalt maksimalt kan håndtere syv tanker af gangen, åbner ubevidstheden op for et kæmpe bibliotek af informationer. Her kan hjernen håndtere hele 4,5 millioner informationer simultant, og det giver et rigtig godt billede af, hvor kraftfuld en tilstand af hypnose i virkeligheden er.

Hypnose bruges af samme grund af forskellige fagfolk inden for sundhedssektoren, men også af psykologer og psykoterapeuter. Her vil fagpersonen ved hjælp af hypnose skabe adgang til ubevidstheden, hvor gemte informationer kan bruges til at opnå et bestemt resultat.

Som udgangspunkt kan alle mennesker hypnotiseres, men det kræver, at personen selv er indstillet på det. Det er derfor heller ikke muligt at hypnotisere en person, der ikke selv er indstillet på at blive hypnotiseret.

Det er således vigtigt at forstå, at hypnose er en sindstilstand, som vi mennesker kan placeres i, og at denne sindstilstand skaber adgang til ubevidstheden. Hypnosen er desuden afhængig af, at personen indvilliger i at blive hypnotiseret; ellers kan det ikke lade sig gøre.

Hvad er psykologisk entertainment?

Lad os bevæge os videre og se nærmere på psykologisk entertainment. Psykologisk entertainment er i al sin enkelthed underholdning med et psykologisk tvist. Underholdningen udføres af en mentalisk (en form for tryllekunstner), der ved hjælp af forskellige redskaber gør det muligt at manipulere og styre publikum, og samtidig opsætte forskellige illusioner ved hjælp af tankens kraft.

Psykologisk entertainment tager udgangspunkt i menneskelige adfærd. Det rummer blandt andet:

  • Kropssprog
  • Ansigtsmimik
  • Blik
  • Reaktioner

Med udgangspunkt i disse adfærd kan tryllekunstneren således præge og manipulere sit publikum. Samtidig kan tryllekunstneren komme med forudsigelser på baggrund af de reaktioner, publikum viser, og tryllekunstneren vil derudover også være i stand til at afsløre, om publikum lyver eller ej i en given situation – igen med udgangspunkt i de menneskelige adfærd.

Her er det vigtigt at forstå, at psykologisk entertainment er baseret på almindelige menneskelige adfærd, som vi alle besidder. Tryllekunstneren forsøger ikke at bringe sit publikum i en alternativ tilstand, men drager tværtimod fordel af, at publikum agerer på samme vis som normalt. Personer, der oplever psykologisk entertainment, har derfor heller ikke mulighed for at undgå at blive ”læst” af tryllekunstneren, da de menneskelige adfærd er stort set umulige at undertrykke.

Forskelle og ligheder mellem hypnose og psykologisk entertainment

Vi ved nu, hvad hypnose og psykologisk entertainment er. Men hvad er forskellen så på de to begreber? Det kan måske være fristende at svare, at hypnose anvendes fagligt, mens psykologisk entertainment er ren underholdning. Dette er dog langtfra sandheden. Hypnose kan sagtens være underholdende, og flere kunstnere optræder da også med hypnose på scenen.

Omvendt kan de egenskaber, psykologisk entertainment baseres på, også bruges i faglig sammenhæng. Det gælder f.eks. hos politiet, hvor afhøringer tager udgangspunkt i samme menneskelige adfærd, som psykologisk entertainment gør.

Men hvis ikke forskellen skal findes i fagligheden, hvor skal den så findes?

Den skal såmænd findes i sindet.

Hvis vi ser nærmere på hypnose, så bringes den hypnotiserede i en sindstilstand, som afviger fra den normale tilstand. Det sker, når den hypnotiserede får adgang til sin underbevidsthed. Hypnose tager altså udgangspunkt i en afvigelsestilstand.

Lige omvendt forholder det sig med psykologisk entertainment. Her forsøger tryllekunstneren ikke at bringe sit publikum i en særlig sindstilstand. Tværtimod gør tryllekunstneren brug af helt almindelige, menneskelige adfærd, som vi mennesker udviser i vores normale sindstilstand.

Summa summarum – forskellen på de to begreber er, at hypnose handler om en afvigelsestilstand, mens psykologisk entertainment handler om almindelige, menneskelige adfærd.